Chilkat Examples

ChilkatHOME.NET Core C#Android™AutoItCC#C++Chilkat2-PythonCkPythonClassic ASPDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLGoJavaLianjaMono C#Node.jsObjective-CPHP ActiveXPHP ExtensionPerlPowerBuilderPowerShellPureBasicRubySQL ServerSwift 2Swift 3,4,5...TclUnicode CUnicode C++VB.NETVBScriptVisual Basic 6.0Visual FoxProXojo Plugin

PowerBuilder Examples

Web API Categories

ASN.1
AWS Misc
Amazon EC2
Amazon Glacier
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Azure Table Service
Base64
Bounced Email
Box
CAdES
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
EBICS
ECC
Ed25519
Email Object
Encryption
FTP
FileAccess
Firebase
GMail REST API
GMail SMTP/IMAP/POP
Geolocation
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud SQL
Google Cloud Storage
Google Drive
Google Photos
Google Sheets
Google Tasks
Gzip
HTML-to-XML/Text
HTTP

HTTP Misc
IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)
MHT / HTML Email
MIME
MS Storage Providers
Microsoft Graph
NTLM
OAuth1
OAuth2
OIDC
Office365
OneDrive
OpenSSL
Outlook
Outlook Calendar
Outlook Contact
PDF Signatures
PEM
PFX/P12
PKCS11
POP3
PRNG
REST
REST Misc
RSA
SCP
SCard
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
ScMinidriver
SharePoint
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Tar Archive
ULID/UUID
Upload
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Zip
curl

 

 

 

(PowerBuilder) Get the Binary Bytes of a MIME Body or Sub-Part Body

Demonstrates the GetBodyBinary method. The MIME data file used in this example is available at MIME Sample File.

Chilkat ActiveX Downloads

ActiveX for 32-bit and 64-bit Windows

integer li_rc
oleobject loo_Mime
integer li_Success
oleobject loo_MpRelated
oleobject loo_PJpg
oleobject loo_Fac

// This example requires the Chilkat API to have been previously unlocked.
// See Global Unlock Sample for sample code.

loo_Mime = create oleobject
li_rc = loo_Mime.ConnectToNewObject("Chilkat_9_5_0.Mime")
if li_rc < 0 then
  destroy loo_Mime
  MessageBox("Error","Connecting to COM object failed")
  return
end if

// The contents of this MIME file are shown below, 
// and is also available at https://www.chilkatsoft.com/sampleMime.txt
li_Success = loo_Mime.LoadMimeFile("qa_data/mime/sampleMime.txt")
if li_Success <> 1 then
  Write-Debug loo_Mime.LastErrorText
  destroy loo_Mime
  return
end if

// The MIME used in this example has the following nested structure
// 
// multipart/alternative
//   text/plain
//   multipart/related
//     text/html
//     image/jpeg
// 

// This example will get the JPG image data bytes.
loo_MpRelated = loo_Mime.GetPart(1)
loo_PJpg = loo_MpRelated.GetPart(1)

loo_JpgBytes = loo_PJpg.GetBodyBinary()

// If these bytes are saved to a file, it will be a valid JPG image.
loo_Fac = create oleobject
li_rc = loo_Fac.ConnectToNewObject("Chilkat_9_5_0.FileAccess")

li_Success = loo_Fac.WriteEntireFile("qa_output/starfish20.jpg",loo_JpgBytes)
Write-Debug "success = " + string(li_Success)

destroy loo_PJpg
destroy loo_MpRelated

// --------------------------------------------------------------
// --------------------------------------------------------------
// The MIME sample file loaded at the beginning of this example
// contains the following MIME:

// Subject: Test email.
// Content-Type: multipart/alternative;
// 	boundary="------------DB171738719FB06D67DEBAA0"
// MIME-Version: 1.0
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
// Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
// Content-Transfer-Encoding: 7bit
// 
// This is a test.
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
// Content-Type: multipart/related;
// 	boundary="------------A940F1230E6F0105F03DB2CB"
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
// Content-Type: text/html; charset="utf-8"
// Content-Transfer-Encoding: 8bit
// 
// <html><head>
// <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
//  </head>
//  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
//   <p>This is a test.&nbsp; <img src="cid:part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com" height="20" width="20"></p>
//  </body>
// </html>
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
// Content-Type: image/jpeg; name="starfish20.jpg"
// Content-Transfer-Encoding: base64
// Content-ID: <part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com>
// Content-Disposition: inline; filename="starfish20.jpg"
// 
// /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
// NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
// YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
// Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
// AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
// NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
// pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
// Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
// enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
// xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
// DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
// AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
// QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
// EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB--
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0--
// 


destroy loo_Mime
destroy loo_Fac

 

© 2000-2023 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.