Chilkat Examples

ChilkatHOMEAndroid™Classic ASPCC++C#Mono C#.NET Core C#C# UWP/WinRTDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLVisual FoxProJavaLianjaMFCObjective-CPerlPHP ActiveXPHP ExtensionPowerBuilderPowerShellPureBasicPythonRubySQL ServerSwiftTclUnicode CUnicode C++Visual Basic 6.0VB.NETVB.NET UWP/WinRTVBScriptXojo PluginNode.jsExcel

PowerBuilder Examples


ASN.1
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Bounced Email
Box
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
ECC
Email Object
Encryption
FTP
Facebook
Firebase
GeoOp
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud Storage
Google Drive
Gzip
HTML-to-XML/Text
HTTP
HTTP Misc
IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)

Jira
MHT / HTML Email
MIME
Microsoft Graph
NTLM
OAuth1
OAuth2
OneDrive
OpenSSL
Outlook
PEM
PFX/P12
POP3
PRNG
PayPal
Peoplevox
QuickBooks
REST
REST Misc
RSA Encryption
SCP
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
SharePoint
Shopify
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Stripe
SugarCRM
Tar Archive
Twitter
VoiceBase
Walmart
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Xero
Zip
curl
eBay

 

 

 

(PowerBuilder) Add Binary Email Attachment from In-Memory Bytes

Demonstrates how to add an attachment to an email via the AddDataAttachment and AddDataAttachment2 methods.

Chilkat ActiveX Downloads

ActiveX for 32-bit and 64-bit Windows

integer li_rc
oleobject loo_Email
integer li_Success
oleobject loo_Fac

loo_Email = create oleobject
li_rc = loo_Email.ConnectToNewObject("Chilkat_9_5_0.Email")
if li_rc < 0 then
  destroy loo_Email
  MessageBox("Error","Connecting to COM object failed")
  return
end if

// First populate a simple email.
loo_Email.Subject = "This is the subject."
loo_Email.Body = "This is a simple email body."
loo_Email.From = "Chilkat Software <support@chilkatsoft.com>"
loo_Email.AddTo("Some Recipient","someRecipient@somewhere.com")

// Load a JPG file.
// The actual source of your attachment data can come from anywhere.
// The point here is that we're first getting the bytes in memory, and THEN adding
// the bytes as an attachment.
loo_Fac = create oleobject
li_rc = loo_Fac.ConnectToNewObject("Chilkat_9_5_0.FileAccess")

loo_JpgBytes = loo_Fac.ReadEntireFile("qa_data/jpg/starfish20.jpg")

// Add the JPG bytes via AddDataAttachment.
loo_Email.AddDataAttachment("tinyStarfish.jpg",loo_JpgBytes)

// We could also add the JPG and explicitly set the content-type w/ AddDataAttachment2
loo_Email.AddDataAttachment2("teenyStarfish.jpg",loo_JpgBytes,"image/jpg")

// Examine the MIME:
Write-Debug loo_Email.GetMime()

// This is the MIME of the email:
// (Note: All headers beginning with "CKX-" are automatically removed by Chilkat when sending..)

// 	MIME-Version: 1.0
// 	Date: Mon, 17 Oct 2016 19:28:30 -0500
// 	Message-ID: <44E3519660F8C3B1F0D95F25D1FD5B3840C3E3FE@CHILKAT13>
// 	Content-Type: multipart/mixed; boundary="------------020509000105040006080600"
// 	X-Priority: 3 (Normal)
// 	Subject: This is the subject.
// 	From: "Chilkat Software" <support@chilkatsoft.com>
// 	CKX-Bounce-Address: support@chilkatsoft.com
// 	To: "Some Recipient" <someRecipient@somewhere.com>
// 
// 	--------------020509000105040006080600
// 	Content-Type: text/plain
// 	Content-Transfer-Encoding: 7bit
// 
// 	This is a simple email body.
// 	--------------020509000105040006080600
// 	Content-Type: image/jpeg; name="tinyStarfish.jpg"
// 	Content-Transfer-Encoding: base64
// 	Content-Disposition: attachment; filename="tinyStarfish.jpg"
// 
// 	/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
// 	NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
// 	YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
// 	Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
// 	AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
// 	NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
// 	pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
// 	Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
// 	enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
// 	xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
// 	DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
// 	AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
// 	QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
// 	EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
// 
// 	--------------020509000105040006080600
// 	Content-Type: image/jpg; name="teenyStarfish.jpg"
// 	Content-Transfer-Encoding: base64
// 	Content-Disposition: attachment; filename="teenyStarfish.jpg"
// 
// 	/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
// 	NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
// 	YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
// 	Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
// 	AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
// 	NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
// 	pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
// 	Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
// 	enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
// 	xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
// 	DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
// 	AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
// 	QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
// 	EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
// 
// 	--------------020509000105040006080600--
// 


destroy loo_Email
destroy loo_Fac

 

© 2000-2016 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.