Chilkat Examples

ChilkatHOME.NET Core C#Android™AutoItCC#C++Chilkat2-PythonCkPythonClassic ASPDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLGoJavaLianjaMono C#Node.jsObjective-CPHP ActiveXPHP ExtensionPerlPowerBuilderPowerShellPureBasicRubySQL ServerSwift 2Swift 3,4,5...TclUnicode CUnicode C++VB.NETVBScriptVisual Basic 6.0Visual FoxProXojo Plugin

.NET Core C# Examples

Web API Categories

ASN.1
AWS Misc
Amazon EC2
Amazon Glacier
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Azure Table Service
Base64
Bounced Email
Box
CAdES
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
EBICS
ECC
Ed25519
Email Object
Encryption
FTP
FileAccess
Firebase
GMail REST API
GMail SMTP/IMAP/POP
Geolocation
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud SQL
Google Cloud Storage
Google Drive
Google Photos
Google Sheets
Google Tasks
Gzip
HTML-to-XML/Text
HTTP
HTTP Misc

IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)
MHT / HTML Email
MIME
MS Storage Providers
Microsoft Graph
Misc
NTLM
OAuth1
OAuth2
OIDC
Office365
OneDrive
OpenSSL
Outlook
Outlook Calendar
Outlook Contact
PDF Signatures
PEM
PFX/P12
PKCS11
POP3
PRNG
REST
REST Misc
RSA
SCP
SCard
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
ScMinidriver
SharePoint
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Tar Archive
ULID/UUID
Upload
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Zip
curl

 

 

 

(.NET Core C#) Save a MIME Body to a File

Demonstrates how to save a MIME body to a file. The MIME data file used in this example is available at MIME Sample File.

Chilkat .NET Downloads

Chilkat .NET Assemblies

Chilkat for .NET Core

Chilkat for Mono

// This example requires the Chilkat API to have been previously unlocked.
// See Global Unlock Sample for sample code.

Chilkat.Mime mime = new Chilkat.Mime();

// The contents of this MIME file are shown below, 
// and is also available at https://www.chilkatsoft.com/sampleMime.txt
bool success = mime.LoadMimeFile("qa_data/mime/sampleMime.txt");
if (success != true) {
  Debug.WriteLine(mime.LastErrorText);
  return;
}

// The MIME used in this example has the following nested structure
// 
// multipart/alternative
//   text/plain
//   multipart/related
//     text/html
//     image/jpeg
// 

// This example will save each of the non-multipart parts.
// It will create three files -- a .txt, .html, and .jpg.

// Save the body of the text/plain part.
Chilkat.Mime pTxt = mime.GetPart(0);
pTxt.SaveBody("qa_output/textPart.txt");

// Save the HTML part.
Chilkat.Mime mpRelated = mime.GetPart(1);
Chilkat.Mime pHtml = mpRelated.GetPart(0);
pHtml.SaveBody("qa_output/htmlPart.html");

// Save the JPG binary data. (The data is automatically base64 decoded prior to saving.)
Chilkat.Mime pJpg = mpRelated.GetPart(1);
pJpg.SaveBody("qa_output/jpgPart.jpg");

// --------------------------------------------------------------
// --------------------------------------------------------------
// The MIME sample file loaded at the beginning of this example
// contains the following MIME:

// Subject: Test email.
// Content-Type: multipart/alternative;
// 	boundary="------------DB171738719FB06D67DEBAA0"
// MIME-Version: 1.0
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
// Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
// Content-Transfer-Encoding: 7bit
// 
// This is a test.
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
// Content-Type: multipart/related;
// 	boundary="------------A940F1230E6F0105F03DB2CB"
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
// Content-Type: text/html; charset="utf-8"
// Content-Transfer-Encoding: 8bit
// 
// <html><head>
// <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
//  </head>
//  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
//   <p>This is a test.&nbsp; <img src="cid:part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com" height="20" width="20"></p>
//  </body>
// </html>
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
// Content-Type: image/jpeg; name="starfish20.jpg"
// Content-Transfer-Encoding: base64
// Content-ID: <part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com>
// Content-Disposition: inline; filename="starfish20.jpg"
// 
// /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
// NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
// YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
// Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
// AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
// NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
// pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
// Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
// enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
// xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
// DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
// AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
// QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
// EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
// 
// --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB--
// 
// --------------DB171738719FB06D67DEBAA0--
// 

 

© 2000-2023 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.