Chilkat Examples

ChilkatHOMEAndroid™Classic ASPCC++C#Mono C#.NET Core C#C# UWP/WinRTDataFlexDelphi ActiveXDelphi DLLVisual FoxProJavaLianjaMFCObjective-CPerlPHP ActiveXPHP ExtensionPowerBuilderPowerShellPureBasicCkPythonChilkat2-PythonRubySQL ServerSwift 2Swift 3/4TclUnicode CUnicode C++Visual Basic 6.0VB.NETVB.NET UWP/WinRTVBScriptXojo PluginNode.jsExcelGo

C Examples

Web API Categories

ASN.1
Amazon Glacier
Amazon S3
Amazon S3 (new)
Amazon SES
Amazon SNS
Amazon SQS
Async
Azure Cloud Storage
Azure Service Bus
Base64
Bounced Email
Box
CAdES
CSR
CSV
Certificates
Compression
DKIM / DomainKey
DSA
Diffie-Hellman
Digital Signatures
Dropbox
Dynamics CRM
ECC
Email Object
Encryption
FTP
FileAccess
Firebase
GMail REST API
Geolocation
Google APIs
Google Calendar
Google Cloud Storage
Google Drive
Google Photos
Google Sheets
Google Tasks
Gzip
HTML-to-XML/Text

HTTP
HTTP Misc
IMAP
JSON
JSON Web Encryption (JWE)
JSON Web Signatures (JWS)
JSON Web Token (JWT)
Java KeyStore (JKS)
MHT / HTML Email
MIME
Microsoft Graph
NTLM
OAuth1
OAuth2
OneDrive
OpenSSL
Outlook
PEM
PFX/P12
POP3
PRNG
REST
REST Misc
RSA
SCP
SFTP
SMTP
SSH
SSH Key
SSH Tunnel
SharePoint
Socket/SSL/TLS
Spider
Stream
Tar Archive
Upload
WebSocket
XAdES
XML
XML Digital Signatures
XMP
Zip
curl

 

 

 

(C) Get the Value of a MIME Header Field

Demonstrates how to get the value of a MIME header field. If the header field is not in the top-level MIME header, we must first navigate to the correct MIME part.

Chilkat C/C++ Library Downloads

MS Visual C/C++

Linux/CentOS C/C++

Alpine Linux C/C++

MAC OS X C/C++

armhf/aarch64 C/C++

C++ Builder

iOS C/C++

Android C/C++

Win Mobile 5.0/Pocket PC 2003

Solaris C/C++

FreeBSD C/C++

OpenBSD C/C++

MinGW C/C++

#include <C_CkMime.h>

void ChilkatSample(void)
  {
  HCkMime mime;
  BOOL success;
  HCkMime mpRelated;
  HCkMime pJpg;

  // This example requires the Chilkat API to have been previously unlocked.
  // See Global Unlock Sample for sample code.

  mime = CkMime_Create();

  // The contents of this MIME file are shown below, 
  // and is also available at https://www.chilkatsoft.com/sampleMime.txt
  success = CkMime_LoadMimeFile(mime,"qa_data/mime/sampleMime.txt");
  if (success != TRUE) {
    printf("%s\n",CkMime_lastErrorText(mime));
    CkMime_Dispose(mime);
    return;
  }

  // The MIME used in this example has the following nested structure
  // 
  // multipart/alternative
  //   text/plain
  //   multipart/related
  //     text/html
  //     image/jpeg
  // 

  // Getting the content of a top-level MIME header is easy.
  // MIME header fields are case insensitive.
  printf("Subject = %s\n",CkMime_getHeaderField(mime,"subject"));
  printf("MIME-Version = %s\n",CkMime_getHeaderField(mime,"mime-version"));

  // To get a MIME header in a sub-part, first navigate to it..
  mpRelated = CkMime_GetPart(mime,1);
  pJpg = CkMime_GetPart(mpRelated,1);

  printf("JPG Content-ID = %s\n",CkMime_getHeaderField(pJpg,"content-id"));
  printf("JPG Content-Type = %s\n",CkMime_getHeaderField(pJpg,"content-type"));

  CkMime_Dispose(pJpg);
  CkMime_Dispose(mpRelated);

  // --------------------------------------------------------------
  // --------------------------------------------------------------
  // The MIME sample file loaded at the beginning of this example
  // contains the following MIME:

  // Subject: Test email.
  // Content-Type: multipart/alternative;
  // 	boundary="------------DB171738719FB06D67DEBAA0"
  // MIME-Version: 1.0
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
  // Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; format=flowed
  // Content-Transfer-Encoding: 7bit
  // 
  // This is a test.
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0
  // Content-Type: multipart/related;
  // 	boundary="------------A940F1230E6F0105F03DB2CB"
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
  // Content-Type: text/html; charset="utf-8"
  // Content-Transfer-Encoding: 8bit
  // 
  // <html><head>
  // <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  //  </head>
  //  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
  //   <p>This is a test.&nbsp; <img src="cid:part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com" height="20" width="20"></p>
  //  </body>
  // </html>
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB
  // Content-Type: image/jpeg; name="starfish20.jpg"
  // Content-Transfer-Encoding: base64
  // Content-ID: <part1.E16AE3B4.1505C436@chilkatsoft.com>
  // Content-Disposition: inline; filename="starfish20.jpg"
  // 
  // /9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gAmRmlsZSB3cml0dGVuIGJ5IEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcD8g
  // NC4w/9sAQwAQCwwODAoQDg0OEhEQExgoGhgWFhgxIyUdKDozPTw5Mzg3QEhcTkBEV0U3OFBtUVdf
  // YmdoZz5NcXlwZHhcZWdj/9sAQwEREhIYFRgvGhovY0I4QmNjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj
  // Y2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Nj/8IAEQgAFAAUAwERAAIRAQMRAf/EABcAAAMBAAAA
  // AAAAAAAAAAAAAAIDBAX/xAAYAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEAP/aAAwDAQACEAMQAAAB2kZY
  // NNEijWKddfTmLgALWH//xAAbEAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAABAgMRAAQSE//aAAgBAQABBQL0XqN+
  // pM2aqJGMiqFFCyg7z//EABwRAAICAgMAAAAAAAAAAAAAAAERAAIQIQMSUf/aAAgBAwEBPwHqU5aq
  // Axx+y1tMQl4elj//xAAcEQEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAABEQACEBIhA1H/2gAIAQIBAT8B3Bhqy7Zc
  // enyiwmGgDhiOzj//xAAdEAABAwUBAAAAAAAAAAAAAAABAAIREBIhIkFR/9oACAEBAAY/ArZyn+Cg
  // xtxWuJaoCnqDuin/xAAcEAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAABABEhYRAxQVH/2gAIAQEAAT8hkEwPUUR9
  // DYfE4nxtRpIkBTsayuALIiuY/9oADAMBAAIAAwAAABDWPTsf/8QAGhEAAwADAQAAAAAAAAAAAAAA
  // AAEREDFBIf/aAAgBAwEBPxC0DVPcWm+Ce4OesrkE6bjH/8QAGBEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAREA
  // QRD/2gAIAQIBAT8QahMiOc8YgSrnTY3ELclHXn//xAAcEAEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAABEQAhMUFx
  // EFH/2gAIAQEAAT8Qn3igmSZSj+c4N4zapMy9IjFV98wncN2iuLFsCEbDGxQkI6RO/n//2Q==
  // 
  // --------------A940F1230E6F0105F03DB2CB--
  // 
  // --------------DB171738719FB06D67DEBAA0--
  // 


  CkMime_Dispose(mime);

  }

 

© 2000-2019 Chilkat Software, Inc. All Rights Reserved.